Чимало років безбар’єрність асоціювалася у багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод – облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується, без перебільшення, кожного.

Сьогодні ж, прийняття Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні об’єднало представників органів влади, експертного середовища та громадянського суспільства. Цей стратегічний документ визначив нові стандарти доступності та інклюзії, імплементуючи їх у державну політику.

Одним із стратегічних блоків вищезазначеного документу є освітня безбар’єрність – створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також перенавчання та опанування додаткових компетентностей. Зазначений напрям не можливий без забезпечення особливих потреб освітнього процесу та створення якісного інклюзивного середовища.

Очікуваними результатами Національної стратегії за напрямом «Освітня безбар’єрність є:

збільшення частки дитячих садочків в громадах, що задовольнили особливі потреби і забезпечили привітне та доступне середовище освітнього процесу і приймають дітей з інвалідністю і особливими освітніми потребами;

всі інклюзивно-ресурсні центри в громадах відповідають нормативним вимогам;

інклюзивно-ресурсні центри мають достатньо фахівців для надання освітніх послуг;

надавачі освітніх послуг (вчителі, викладачі, тренери, вихователі, асистенти вчителів, майстри виробничого навчання) володіють навичками і спроможні надавати послуги відповідно до потреб здобувачів.

Давайте розглянемо розвиток цих напрямків у нашій області.

Цільовим індикатором освітньої безбар’єрності є:

збільшення кількості осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах), щороку на 10 відсотків.

Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області здійснюється з 2016 року. З того часу завдання інклюзивної освіти успішно реалізуються у закладах дошкільної, загальної середньої освіти різних типів Запорізької області. Мережа інклюзивних закладів освіти Запорізької області динамічно розширювалась до 24 лютого 2022 року.

За період з 2016 по 2022 роки кількість дітей з ООП, що здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО збільшилась з 45 до 454 дитини (у 10 разів), а в ЗЗСО цей показник змінився з 154 до 2169 (у 14 разів). Лише за рік війни кількість дітей, що навчається в інклюзивних групах ЗДО зменшилась на 136 дітей, а в інклюзивних класах на 390 дітей. Це зумовлено зміною місця проживання та виїздом за кордон таких дітей.

У 2023-2024 навчальному році в закладах дошкільної освіти області налічується 87 інклюзивних груп, в яких здобувають освіту 188 дітей з особливими освітніми потребами. В закладах загальної середньої освіти функціонує 1003 інклюзивні класи, в яких здобуває освіту 1797 дітей з особливими освітніми потребами. Загальна кількість осіб з ООП, що здобуває освіту в інклюзивних класах/групах складає 1985 дітей.

Слід зазначити, що станом на 01.01.2024 р. запити батьків щодо інклюзивної освіти для їхніх дітей повністю задоволені. Серед шкіл, в яких діють інклюзивні класи, є й заклади нового типу: гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням предметів.

Не менш важливою є мережа спеціальних класів, функціонування яких забезпечено відповідно до потреб громад. Станом на 20.03.2024 в області лише у двох територіальних громадах  функціонують спеціальні класи. Загальна їх кількість становить 90, в яких здобувають освіту 953 дитини з особливими освітніми потребами.

Освітня безбар’єрність реалізується також кадровим забезпеченням закладів освіти. До надання корекційно-розвиткових занять (послуг) учням з особливими освітніми потребами залучені психологи, логопеди, спеціальні та соціальні педагоги. Кожен вчитель інклюзивного класу та вихователь інклюзивної групи має асистента. Кількість асистентів виховалеля/вчителя динамічно зростає паралельно відкриттям нових інклюзивних груп/класів. Загальна кількість працевлаштованих фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя» складає 736 осіб.

Важливим кроком на шляху до створення освітньої безбар’єрності стало створення широкої сучасної мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у ЗП(ПТ)О та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу в області створено 35 інклюзивно-ресурсних центрів.

В ІРЦ працюють висококваліфіковані спеціалісти, які надають допомогу дітям з особливими освітніми потребами. В ІРЦ області наявні такі фахівці як: практичні психологи, вчителі-логопеди, олігофренопедагоги, сурдопедагоги,  тифлопедагоги, вчителі-реабілітологи. Станом на 01.01.2024 кадрове забезпечення педагогічними працівниками в інклюзивно-ресурсних центрах області складає 65 %.

Щодо забезпечення фізичної доступності закладів освіти області, маємо лише 43 % ЗП(ПТ)О, у яких забезпечено доступність до першого поверху відповідно ДБН. Найбільш доступними на сьогодні є ЗЗСО, це 81 % закладів загальної середньої освіти. Всього закладів освіти усіх рівнів, що є доступними для маломобільних груп населення 76 %.

Сьогодні освітня безбар’єрність є невід’ємною частиною освітньої галузі. Безумовно, це наближує нас до європейських принципів та стандартів життя, де кожен громадянин має можливості для реалізації свого потенціалу. Проте є ще й проблемні питання, такі як:

  • 58 % закладів освіти області не обладнано пандусами, поручнями на вході в будівлі та спеціальними туалетними кімнатами.
  • Не забезпечено ІРЦ спеціальними педагогами (олігофренопедагогами, тифлопедагогами, сурдопедагогами) на 75%.
  • Об’єкти фонду захисних споруд не забезпечено елементами інклюзивності.

Перспективи подальшого розвитку освітньої безбар’єрності полягають у модернізації та розвитку інклюзивного простору в закладах освіти області, оптимізації інклюзивно-ресурсних центрів області шляхом створення філій, продовженні роботи щодо забезпечення фізичної доступності осіб з особливими потребами до закладів освіти а також створенні фізичної доступності та інклюзивного простору в укриттях закладів освіти області.