Посилання на офіційний сайт:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80/print