Оновлення структури і змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей і принципів висувають підвищені вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного педагога. Важливим аспектом педагогічної діяльності стає поглиблене самопізнання, педагогічна рефлексія — здатність педагога дати собі і своїм вчинкам об’єктивну оцінку, вміння творчо змінюватися, відповідно до викликів часу та власного потенціалу, відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність навчатися впродовж життя тощо.

Постійне фахове зростання педагогів — вимога сучасності.  В умовах зростання конкуренції освітніх послуг це чітко розуміють педагогічні працівники КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради. Для ефективної діяльності педагогічного колективу в освітньому закладі постійно створюються певні умови  щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогів, а саме: організація презентацій, конференцій, майстер-класів, практикумів тощо.

Ось і цього разу педагоги дошкільних груп стали учасниками жовтневого семінару «Сучасні інновації в дошкільній освіті», який беззаперечно спонукав всіх присутніх до усвідомлення, що якість освітнього процесу залежить і від особистого потенціалу кожного педагога, і від його вміння працювати в колективі колег-однодумців.

Фахівці закладу із захоплення взяли участь у творчій дискусії з проблеми «Ретро-інновації в ігровій діяльності сучасних дітей», занятті-практикумі «Секрети логопедії». З великим задоволенням  під час майстер-класів  педагоги практично застосовували здоров’язбережувальні технології: вокалотерапію, логоритміку, музикотерапію, сміхотерапію. 

Презентація молодих спеціалістів щодо використання розвиваючих ігор для дошкільників  розкрила учасникам можливості застосування ігор  В´ячеслава Воскобовича, Віктора Кайє, набори «Дари Фребеля» під час освітнього процесу.

Дуже корисною стала інформація практичного психолога з проблеми «Створення розвиваючого освітнього середовища як запоруки успішного формування життєвої компетентності дошкільника».

Наразі в дошкільних групах  триває  конкурс-огляд на кращий розвивальний осередок, участь у якому надасть чергову можливість педагогам проявити свою професійну компетентність та креативність.

Сучасні дошкільні заклади потребують вихователів-майстрів,  фахівців інноваційного типу, які здатні  реалізувати освітні стандарти та  впроваджувати нові освітні технології, які мають постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, підвищувати свій професійний рівень. Адже, як говорив А Макаренко: «Педагогічна майстерність не є справою талановитих людей, майстром може зробитися кожний, якщо йому допоможуть і якщо він сам буде працювати».

IMG_0247IMG_0250titldddsa