Шановні декани юридичних факультетів / директори Навчально-наукових інститутів, університетів, які здійснюють підготовку здобувачів за галуззю 08 Право спеціальністю 081 Право, запрошуємо Вас та очолювані Вами правничі школи долучитися до участі у Всеукраїнському освітньому проєкті «Незламні правничі школи України».

Термін реалізації проєкту: лютий – травень 2024 року (із тижневим розподілом для окремого освітнього компоненту).

Ідея проєкту – об’єднання правничих шкіл України задля підтримки здобувачів, наукових-педагогічних працівників вітчизняних правничих шкіл у складний для нашої країни період, обміну позитивними освітніми практиками, популяризації новітніх досягнень правничих шкіл в організаційному, методичному забезпеченні освітнього процесу, надання додаткових можливостей для посиленої співпраці.

Всеукраїнський освітній проєкт «Незламні правничі школи України»

https://cuesc.org.ua/anonsi/vseukrayinskij-osvitnij-proyekt-nezlamni-pravnichi-shkoli-ukrayini/

1-ий тиждень Всеукраїнського освітнього проєкту «Незламні правничі школи України»

https://cuesc.org.ua/anonsi/anons_zahodu_nyuu_im_ya_mudrogo_12_18_02_2024/