Триває проведення обласного студентського конкурсу наукових проєктів «Наука для відбудови Запорізького регіону у воєнний та повоєнний час» (далі – Конкурс).

Засновником Конкурсу є Запорізька обласна державна адміністрація.

Координацію конкурсу та організаційно-методичне забезпечення здійснює Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Конкурс проводиться з метою сприяння формуванню в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя регіону.

Програма Конкурсу включає розробку, презентацію та захист наукових проєктів з регіонального розвитку в умовах воєнного стану та у повоєнний період за такими напрямами:

1) цифровізація та інформаційні технології;

2) біотехнології та сфера охорони здоров’я;

3) нові матеріали та технології;

4) соціальні та гуманітарні науки (міждисциплінарний підхід).

Зважаючи на те, що реалізація наукового проєкту повинна сприяти регіональному розвитку в умовах воєнного стану та у повоєнний період, науковий проєкт повинен: містити організаційне, економічне, соціальне, екологічне, правове вирішення регіональних проблем; бути актуальним, мати практичне значення; впровадження заходів наукового проєкту повинно давати позитивний ефект (соціальний, економічний, екологічний, енергетичний тощо) на регіональному рівні.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра у закладах вищої освіти області незалежно від форм власності та підпорядкування.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові проєкти, які не повинні мати нагород інших конкурсів. Наукові проєкти виконуються українською мовою та оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегель 14, таблиці (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0 кегель 12), вирівнювання тексту по ширині, абзацний відступ 1,25 см., аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; науковий проєкт повинен мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; загальний обсяг наукового проєкту не повинен перевищувати 20 сторінок без урахування додатків та списку використаних джерел; креслення та ілюстрації, що додаються до наукового проєкту, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Конкурс проводиться у три етапи:

І (перший) – проводиться у закладах вищої освіти серед студентів, які бажають взяти участь у змаганнях (заклад вищої освіти має право подати на Конкурс не більше п’яти наукових проєктів різних напрямів);

ІІ (другий) – подання наукових проєктів на розгляд конкурсної комісії (в друкованому та електронному виглядах);

ІІІ (третій) – організовується серед студентів – переможців попереднього етапу та передбачає виступи учасників.

Перелік переможців ІІІ (третього) етапу та підсумки Конкурсу затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації та оприлюднюється на офіційному вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації.

Переможці ІІІ (третього) етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів та одноразовими грошовими преміями, які перераховуються на банківський рахунок переможця.

Наукові керівники проєктів, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів, відзначаються подяками конкурсної комісії.

Контактна особа: Павлова Кристина Василівна, тел.: 050-874-72-29, e-mail: pavlova.kristyna.v@gmail.com

НАКАЗ від 06.12.2023 №433 “Про проведення у 2023 році обласного студентського конкурсу наукових проєктів “Наука для відбудови Запорізького регіону у воєнний та повоєнний час”  

ПОЛОЖЕННЯ від 29.11.2023 №703 “Про обласний студентський конкурс наукових проєктів «Наука для відбудови Запорізького регіону у воєнний та повоєнний час»

Додаток до положення