Основні напрямки роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.09.2013 № 460 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 1. Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним її голові та Міністерству освіти і науки України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України. Коротка назва: Департамент ОіН Запорізької ОДА. Адреса розташування: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164. 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим положенням. 3. Основними завданнями Департаменту є: 1) участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності; 2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; 3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки; 4) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; 5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої...

Read More