Департамент освіти і науки Запорізької області підтримав проект Науково-методичного центру освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету «Розробка Концепції регіону, що навчається»29 лютого в Мелітопольському державному педагогічному університеті відбулась зустріч з директором Департаменту освіти і науки Запорізької обласної ради Тетяною Озеровою. 
Метою зустрічі було обговорення можливості співпраці університету та Департаменту в контексті роботи над проектом Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018 – 2022 рр. Актуальність обговорення зумовлена початком роботи колективу університету над розробкою концептуальних засад розвитку Запорізького регіону в рамках проекту «Розробка концепції регіону, що навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі Запорізької області)».
Департамент освіти і науки Запорізької області підтримав проект Науково-методичного центру освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету «Розробка Концепції регіону, що навчається»29 лютого в Мелітопольському державному педагогічному університеті відбулась зустріч з директором Департаменту освіти і науки Запорізької обласної ради Тетяною Озеровою. 
Метою зустрічі було обговорення можливості співпраці університету та Департаменту в контексті роботи над проектом Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018 – 2022 рр. Актуальність обговорення зумовлена початком роботи колективу університету над розробкою концептуальних засад розвитку Запорізького регіону в рамках проекту «Розробка концепції регіону, що навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі Запорізької області)».
Ректор Валентин Молодиченко відзначив гостру необхідність урахування викликів сьогодення щодо зміни пріоритетів регіону з індустріального на освітній розвиток. Це можливо  лише при консолідації зусиль менеджменту освітньої політики, стейкхолдерів, провайдерів та користувачів освітніх послуг. 
Ректор запропонував звернути увагу на один з основних освітніх документів «Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року», яка визначає місію освіти – спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу та громади на збереження та розвиток потенціалу, традицій і цінностей Запорізької області задля поліпшення життя мешканців кожної громади регіону. Валентин Молодиченко звернув увагу присутніх на 1 стратегічну ціль  «Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення», конкретизовану в завданні 1.1.3. «Доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості».
Директор Департаменту освіти і науки Тетяна Озерова зауважила, що «незважаючи на досить високий рівень розвитку галузі освіти в області проблемними питаннями залишаються: територіальна диференціація наповнюваності об’єктів дошкільної та загальної середньої освіти; недостатній рівень оснащення матеріально-технічної бази навчальних закладів, перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів на випуск професій, на які значно зріс попит». До того ж Тетяна Озерова повідомила, що під час розробки Стратегії освітяни подали на конкурс 400 проектів, найкращі з яких додані до реалізації документу. Проте всі ініціативи Стратегії стосуються лише формальної освіти. 
Враховуючи все вищевказане, проректор з наукової роботи Сергій Прийма підкреслив, що актуальною є оперативна ціль 1.1. «Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці», яка посилює необхідність прикладного дослідження Науково-методичного центру освіти дорослих «Розробка Концепції регіону, що навчається». 18 лютого вже відбулася перша робоча нарада проектної команди з основним виконавцем проекту є Науково-методичний центр освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету та досвідченими науковцями Мелітопольського державного педагогічного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).
До обговорення долучились співробітники Науково-методичного центру освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету. Виконавчий директор Катерина Кучина конкретизувала заплановані заходи в рамках проекту: розробка та розповсюдження каталогу провайдерів освітніх послуг формальної і неформальної освіти Запорізької області; створення регіонального освітнього порталу «Запорізька область – освітній регіон» з єдиною системою управління та доступом до бази даних про провайдерів освітніх послуг формальної і неформальної освіти; розробка та поширення соціального відеоролику «Запорізька область – освітній регіон»; організація та проведення форум-виставки провайдерів освітніх послуг формальної і неформальної освіти Запорізької області (в рамках Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи»). Співробітник Центру Ольга Кочкурова доповіла, що першим етапом проекту стане соціологічне дослідження з виявлення освітніх потреб мешканців Запорізької області та рівня їх задоволеності. 
Керівник проекту, доцент МДПУ Сергій Прийма висловив переконання, що розробка Концепції регіону, що навчається, і упровадження її у Програмі розвитку освіти Запорізької області на 2018 – 2022 рр. сприятиме створенню й розвитку ментальної спільноти на основі використання об’єднаного потенціалу матеріальних, трудових, організаційно-управлінських і фінансових ресурсів регіону шляхом формування стимулюючого освітнього середовища для різних категорій і вікових груп населення Запорізького регіону. 
Тетяна Озерова надала схвальний відгук на проект, зауважила на необхідності широкомасштабної просвітницької кампанії та залучення до реалізації проекту не лише освітян, а й громадськості Запорізької області. Отже, Науково-методичний центр освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету заручився підтримкою Департаменту освіти і науки щодо реалізації проекту «Розробка Концепції регіону, що навчається».
Нагадаємо, проект прикладного дослідження «Розробка Концепції регіону, що навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі Запорізької області)» Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, на підставі конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочалось у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, отримав схвальну оцінку Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Реалізація проекту запланована на лютий 2016 р. – грудень 2017 р.