Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 28.01.2019 № 36 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2015 № 483 «Про створення робочої групи із запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування у Запорізькій області в рамках реалізації проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», зі змінами затверджено склад робочої групи із запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування у Запорізькій області в рамках реалізації проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», до якої  у 2019 році долучилися фахівці Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Одним із дієвих інструментів впровадження гендерно-чутливої політики є гендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ). ҐОБ – це застосування комплексного гендерного підходу в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за гендерним принципом, а також спричиняє посилення прозорості та підконтрольності. ҐОБ – це спосіб бюджетування, у центрі якого конкретні люди – жінки та чоловіки з різних соціальних та демографічних груп.

Ґендерно-орієнтоване бюджетування  – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

ҐОБ поєднує два процеси, не пов’язані між собою: забезпечення гендерної рівності та управління державними фінансами (http://grbproject.org/).

Проект “Ґендерне бюджетування в Україні” (далі – Проект ҐОБ) здійснюється з метою підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні та фінансується Шведською агенцією міжнародного розвитку і співробітництва (SIDA).

2 січня 2019 року Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Це означає, що з 2019 року усім міністерствам та службам в Україні рекомендовано включати ґендерні показники для підготовки бюджетних програм.

Основними складниками процесу гендерно-орієнтованого бюджетування є:

1) гендерний бюджетний аналіз;

 2) зміни в програмах та бюджетах;

3) системна інтеграція ҐОБ у бюджетний процес.

У 2019 році Запорізька область впроваджує ГОБ в галузі освіти. Для цього вирішено аналізувати гендерно орієнтоване бюджетування у двох закладах освіти, а саме: комунальному закладі “Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Дивосвіт” Запорізької обласної ради та комунальному закладі “Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Січовий колегіум” Запорізької обласної ради.

Основні етапи проведення гендерного бюджетного аналізу:

Етап 1. Визначення гендерних проблем у галузі (аналіз ситуації). Головна мета цього етапу – аналіз становища різних груп жінок і чоловіків у конкретній галузі, якої стосується програма, обрана для аналізу. Цей етап спрямований на визначення основних цільових груп програми, встановлення їх становища та можливостей.

Етап 2. Збір інформації (вихідних даних про програми, що аналізуються). Головна мета етапу – аналіз вихідних даних програми, обраної для дослідження. Цей етап спрямований на визначення основних даних про програму, її мету, завдання, основних бенефіціарів, виконавців та розмір видатків.

Етап 3. Проведення гендерного аналізу діяльності (заходів, послуг). Головна мета етапу – аналіз основних (конкретних) видів діяльності за програмою (заходів, послуг). Цей етап спрямований на дослідження основних заходів програми, з’ясування їх впливу на гендерну рівність у галузі.

 Етап 4. Проведення гендерного аналізу видатків бюджету. Головна мета етапу – аналіз структури видатків бюджету, спрямованих на здійснення програми та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Цей етап дає змогу провести оцінку розподілу бюджетних коштів між різними групами жінок і чоловіків – бенефіціарів програми.

Етап 5. Формування цілей та рекомендацій з посилення гендерної рівності. Головна мета цього кроку – формування цілей та рекомендацій з посилення гендерної рівності за програмою (на заходи, послуги). Цей етап спрямований на вироблення рекомендацій з досягнення гендерної рівності в межах програми.

Додаткова інформація за посиланнями:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3