Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у партнерстві з Українським інститутом дитинства для педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітей відповідного віку, у червні 2024 року заплановані відповідні курси підвищення кваліфікації (далі – Курси).

Зміст Курсів розроблено відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», з урахуванням професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти», затвердженого наказом Міністерства економіки України від 19 жовтня 2021 року № 755/21 (пункт 2.2), та спрямовано на розвиток професійних компетентностей вихователів для успішної практичної діяльності в умовах впровадження інновацій в закладах дошкільної освіти.

Курси відбудуться у форматі онлайн-вебінарів та онлайн-тренінгів, перелік яких подано у додатках.

По завершенню курсів передбачено отримання сертифіката про підвищення кваліфікації (3 години / 0,1 ЄКТС; 10 годин / 0,3 ЄКТС; 12 годин / 0,4 ЄКТС).

Просимо сприяти участі педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, у зазначених вище онлайн-курсах.

>