Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» на виконання п.2.5 Плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного освітнього середовища у новій українській школі, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року «174-р проведено онлайн-анкетування  серед учнів 14 закладів загальної середньої освіти  Запорізької області.

У результаті анкетування встановлено, що більшість учнів у добовому бюджеті часу переважають статичні види діяльності. Результати дослідження виявили досить низьку рухову активність школярів у позанавчальний час та недостатнє перебування на свіжому повітрі.

Рухова активність є одним з провідних факторів здорового образу життя підростаючого покоління. Виступаючи необхідною умовою підтримки та збереження здоров’я дітей та підлітків, рухова активність збільшує адаптаційні резерви та економізацію функціонування всього організму.

Водночас сучасні умови навчання та виховання не сприяють реалізації вікових біологічних потреб зростаючого організму в руховій активності та визначають формування передумов до патологічних динамічних стереотипів поведінки.

Встановлено, що гіподинамія призводить до переважання в структурах головного мозку гальмівних процесів, які формують астенізацію центральної нервової системи, знижують розумову діяльність і підвищують стомлюваність. Малорухливий спосіб життя стає однією з причин ожиріння, діабету, хвороб системи кровообігу і т. д. Незважаючи на порівняльну вивченість проблеми рухової активності учнів, її дослідження залишається актуальним і до цього дня з причини постійно змінюваного образу і стилю життя сучасного школяра.

Мета роботи – вивчення та оцінка рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл Запорізької області.

У дослідженні прийняли добровільне участь учні шкіл та гімназій Запорізького, Василівського районів та м. Бердянськ Запорізької області.

В аналізі представлені основні відомості про статеві особливості рухової активності школярів. Дослідження проводилося за допомогою онлайн-анкетування. Об’єктом спостереження послужила репрезентативна вибірка у кількості 1187 учнів (535 хлопчиків та 652 дівчинки). Школярі 10-17 років були розподілені відповідно до віку на 8 груп з річним інтервалом. З метою вивчення та суб’єктивної оцінки рухової активності школярів була розроблена анкета, що включає питання, пов’язані з різними формами рухової активності та дозвілля учнів.

Результати анкетування наступні.

Загальновідомо, що регулярна ранкова зарядка сприяє пробудженню організму, усуває сонливість та млявість. Проте аналіз анкетування показав, що щодня займаються ранковою зарядкою  50,7% школярів (31% хлопчиків і 29,1% дівчаток), а взагалі не роблять ранкову зарядку 49,3% досліджуваних, з них 26,3% хлопчиків та 23% дівчаток. Слід зазначити, що кількість підлітків до 17-річного віку, які починають свій ранок з ранкової руханки, катастрофічно низький. Так, якщо у віці від 10 до 15 років частка дітей, які роблять ранкову зарядку, коливається від 39,2% до 45%, то до 17 років лише 7,9% підлітків роблять щоденну ранкову зарядку. Привертає увагу і те, що дівчаток, що роблять щоденну ранкову зарядку у всіх вікових групах менше, ніж хлопчиків, які займаються ранковою зарядкою.

Більшість підлітків роблять фізкульт-хвилинки під час уроків та на перервах – це 53,8% респондентів, з яких  30,8% дівчинки та 22,9% хлопчики. Взагалі не роблять фізкульт-хвилинки 46,2% дітей  – 25% дівчинок та 21,1% хлопчиків.

Встановлено, що відвідують уроки фізкультури 2-3 рази на тиждень більшість школярів (75%), з них 32,8% хлопчиків та 42,2% дівчаток. Звільнено від уроків фізкультури 24,9% школярів (10,1% хлопчиків та 12,8% дівчаток). При цьому значна частка дітей, звільнених від уроків фізкультури, припадає на вік 15 років (16,2%) та 16 років (11,7%). При цьому значна частка дітей, звільнених від уроків фізкультури, припадає на вік 14 років (16,2%) та 15 років (11,7%).

Окрім шкільних уроків фізкультури регулярно займаються фізичними вправами (гуртки/секції) 28,8% школярів (16,2% хлопчиків та 12,6% дівчаток), танцювальний гурток відвідують  – 9% учнів (1,3% хлопчиків та 7,7% дівчаток). Водночас 62,2% опитаних (26,8% хлопчиків та 35% дівчаток) не займаються регулярними фізичними вправами поза школою. Звертає на себе увагу, що у віці 14 (82,18%), 13 (74,51%) та 11 років (66,67%) частка дітей, які не займаються поза школою регулярними фізичними вправами, більше, ніж в інших вікових групах.

Відомо, що зміни інтенсивності роботи серця та дихання під час фізичної активності забезпечують адекватне потребам організму надходження у клітини кисню та поживних речовин, тобто підвищується ефективність кровообігу. Однак аналіз анкет показав, що 36,6% опитаних (16,6% хлопчиків і 19,9% дівчаток) взагалі не відчули прискореного серця биття та дихання під час фізичної активності, що свідчить про відсутність у них напруги регуляторних систем під час занять. Рідкісні (1-2 рази на тиждень) фізичні навантаження з почастішанням серцебиття та дихання спостерігалися у 63,4% досліджених дітей (хлопчики – 27,8%, дівчатка – 35,7%). Повна відсутність напруги регуляторних систем у час фізичних вправ більш характерний для 10-річних школярів (43,6%).

Для підтримки оптимального балансу і тонусу основних скелетних м’язів їх необхідно регулярно зміцнювати за допомогою фізичних вправ. Проте відповіді респондентів показали, що 23,4% опитаних (11,8% хлопчиків та 11,6% дівчаток) протягом тижня взагалі не займалися вправами для зміцнення м’язів. Зміцнювали свої м’язи всього 1-2 рази протягом останнього тижня 47,3% (14,6% хлопчиків та 27,9% дівчаток), а біля третини учнів (29,2%) – 3-4 рази протягом останнього тижня (13% хлопчиків та 16,2% дівчаток). Слід зазначити, що хлопчиків, які роблять регулярні вправи для зміцнення м’язів, удвічі більше, ніж дівчаток (33,1% та 15,1% відповідно). Також звертає на себе увага те, що до віку 17 років зростає частка дітей, які взагалі не справляли вправи для зміцнення м’язів протягом тижня і зменшується частка дітей, які зміцнюють свої м’язи регулярно.

Анкетування підтвердило зниження рівня рухової активності як  у дні шкільних занять, так і у вихідні дні за рахунок часу, що витрачається на спілкування в соціальних мережах, комп’ютерні ігри, та (або) перегляд роликів та (або) телепередач. Так, у дні шкільних занять віддають 1-2 години свого вільного часу комп’ютеру (смартфону) лише 15,3 учнів (16,4%) хлопчиків та 24% дівчаток), а менше години – 4,7% опитаних (3,7% хлопчиків та 5,8% дівчаток). Проводять 2-3 години за комп’ютером (смартфоном) 27% школярів (29,7% хлопчиків та 24,5% дівчаток).

Чверть школярів (25,4%), з них 31,1% хлопчиків та 19,7% дівчаток, присвячують 3-4 години свого часу на комп’ютері (смартфоні). Майже кожен п’ятий школяр (22,6%) сидить за комп’ютером (смартфоном) 5 годин та більше. При цьому дівчатка (26%) набагато частіше, ніж хлопчики (19,1%), проводять час за комп’ютером (смартфоном). Встановлено, що більшість школярів (47,7%), із них 50,5% хлопчиків та 45% дівчаток, присвячують комп’ютеру (смартфону) 3-4 години свого часу. 5 годин і більше проводять свій час за комп’ютером (смартфоном) 18,9% респондентів (17,2% хлопчиків та 20,7% дівчаток). Сидять за комп’ютером (смартфоном) 1-2 години 24,6% учнів (24,3% хлопчиків та 25% дівчаток). Віддають менше 1 години свого вільного часу комп’ютеру (смартфону) всього 8,7% учнів (8,1% хлопчиків та 9,4% дівчаток).

Слід звернути увагу, що з віком різко збільшується кількість учнів, які проводять тривалий час (понад 2-3 години) перед комп’ютером (смартфоном), в той час як частка дітей, які присвячують свій час комп’ютеру (смартфону) не більше 2 годин на день, зменшується.

У дні шкільних занять сплять 7-8 годин більшість школярів (49,2%), з них 61,2% хлопчиків та 59,3% дівчаток. 9-годинний сон встановлено у 32,8% учнів (у 19,3% хлопчиків і у 14,4% дівчаток), сон 10 годин та більше – у 7,4% дітей (у 3% хлопчиків та у 4,4% дівчаток). Насторожує, що лише 10,6% школярів  сплять менше 7 годин, з них 3,6% хлопчиків та 7% дівчаток. При цьому сон менше 7 годин характерний для учнів старших класів. Скорочення часу нічного сну у старшокласників, зумовлене перевищенням часу «роботи» за комп’ютером (смартфоном, планшетом).

Опитування показало, що більшість школярів (46,4%) вважають, що під час канікул знижується їхня фізична активність. При цьому хлопчиків (57,8%), які вважають свою фізичну активність низькою в канікулярний час, в 1,5 рази більше, ніж дівчаток (35,1%). На збільшення фізичної активності в канікулярний час вказали 35,2% опитаних (30,6% хлопчиків та 39,7% дівчинок). Не бачать різниці у зміні фізичної активності під час канікул 18,4% учнів. При цьому дівчаток (25,2%), які не бачать різниці у своїй фізичній активності в канікулярний час, у 2 рази більше, ніж хлопчиків (11,6%). Слід зазначити, що не бачать різниці у зміні своєї фізичної активності під час канікул переважно діти віком 11 років (60%), 13 років (60,19%) та 14 років (54,46%), а вважають свою рухову активність під час канікул низькою переважно 15-літні підлітки (48,57%).

Також привертає увагу той факт, що лише 15,3% школярів (11,8% хлопчиків і 18,8% дівчаток) вважають свою рухову активність достатньою. Більшість же опитаних (57,4%), з них 64,9% хлопчиків та 50% дівчаток, незадоволені своєю руховою активністю. Таким чином, встановлені половозні особливості рухової активності. Так, до 17-річного віку переважна більшість підлітків перестають робити ранкову зарядку та вправи для зміцнення м’язів та суглобів. Більшість старшокласників практично все своє вільне час проводять за комп’ютером (смартфоном) та їх сон триває менше ніж 7 годин. Слід зазначити, що значна частка підлітків, звільнених від уроків фізкультури, припадає на вік 14 та 15 років. Більшість підлітків у віці 10, 11 та 12 років не займаються регулярними фізичними вправами поза школою. Не бачать різниці у зміні своєї фізичної активності під час канікул в основному діти у віці 11, 13 та 14 років, а вважають свою рухову активність під час канікул низькою переважно 15-літніх підлітків. При розподілі по підлозі встановлено, що дівчаток, які роблять щоденну ранкову зарядку та вправи для зміцнення м’язів та суглобів, менше, ніж хлопчиків. Дівчата набагато частіше, ніж хлопчики, проводять час за комп’ютером (смартфон).

Проведене анкетування показало, що у більшості учнів у добовому бюджеті часу переважають статичні види діяльності. Результати дослідження виявили досить низьку рухову активність школярів у позанавчальний час та не достатнє перебування на свіжому повітрі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ФІЗИЧНІЙ АКТИВНОСТІ