На сучасному  етапі в Україні  відкрилися  нові  перспективи  змін  у  системі  спеціальної освіти, що, насамперед, пов’язані  з  переосмисленням  ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний консиліум у школі-інтернаті  рік у рік об’єднує зусилля  усіх суб’єктів  освітнього  процесу з  метою створення цілісної програми педагогічного  супроводу  та  надання  рекомендацій  щодо  відпрацювання  індивідуальної  траєкторії  розвитку кожного  п’ятикласника.

27 листопада  учасники  коворкінгу якнайкраще  продемонстрували  свій  фаховий  рівень, педагогічний  досвід, сумлінне  ставлення  до  кожного  учня.

Методичним  забезпеченням  медико-психолого-педагогічного консиліуму стали  авторські  матеріали:

  • кейс ситуаційних  завдань,  у  тому  числі й  з  рольового  та  імітаційного  моделювання (О. Мовчан);
  • рекомендації щодо уточнення, збагачення знань педагогів про  особливості компенсаційної роботи (С. Драєвська , Н. Коршунова, Н. Крохмаль );
  • діагностико-аналітичний модуль застосування  комбінованих  методів  контролю (Т. Васильєва);
  • дорожня карта медико-психолого-педагогічної адаптації п’ятикласників (І. Доценко, С. Драєвська, А. Куртяник).

Алгоритм  діяльності  консиліуму  дав  можливість:

  • проаналізувати роботу вчителів, працівників медико-психолого-соціальної  служби, керуючись даними анамнезу  учнів 5-х  класів;
  • удосконалити індивідуальну  програму  розвитку,  щоденник  педагогічних  спостережень  та  індивідуальну  карту  психолого-педагогічного  супроводу  дитини  з  особливими освітніми  потребами;
  • пролонгувати  інформаційно-віртуальний  взаємозв’язок  з  батьківською громадою.

У  рамках  дієвої  співпраці  освітян «Джерела»  з  профільними  фахівцями  було  значно  розширено  багаж  знань  усіх  учасників  консиліуму  щодо  прогнозованих  результатів  навчання  дітей  з  особливими освітніми  потребами. Також,  було  відпрацьовано  медико-психолого-педагогічну модель  розвитку  дитини  з  психофізичними порушеннями та стратегію  взаємодії  усіх  суб’єктів  корекційно-реабілітаційного супроводу  здобувачів  освіти  в  спеціальній  школі-інтернаті.

Сподіваємось, що  творчий  консиліум  фахівців  «Джерела» стане  не  тільки  дорожньою  картою  щодо  комплексної  реабілітації  п’ятикласників,  а  й  допоможе  їм  якісно  та  повноцінно  інтегруватись  у  дружній  колектив  освітнього  закладу.

Головна1 (1)4812