Минулого тижня у Миколаївському НАУ відбулася науково-практична конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження видатного українського науковця академіка П.М. Василенка.

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного на ній представляв проректор з наукової роботи Володимир Надикто і завідувач кафедри сільськогосподарських машин Олександр Караєв.

Дана конференція покликана висвітлювати основні досягнення вітчизняної аграрної науки у розв’язанні проблем землеробської механіки. З огляду на це – наукова доповідь В. Надикто була присвячена певним успіхам Таврійського ДАТУ в удосконаленні технології і технічних засобів для обробітку парів в посушливих умовах півдня України.

Нині маємо хоча і парадокс, але факт: площі запроваджуваних парів  значні, а ефективність догляду за ними бажає (і дуже!) бути кращою. Головна причина полягає у тому, що вітчизняні аграрії володіють малоефективними технологічними прийомами і технічними засобами для догляду за парами. Особливо в умовах нестачі ґрунтової вологи, яку землероби за весняно-літній період не тільки не накопичують, а навпаки – систематично втрачають. У підсумку на момент сівби більшість із них перед посівом озимини мають вільні поля як від бур’янів, так і від…вологи. Що відбувається далі – вважаю читачі добре знають і самі.

Узагальнивши вітчизняний і світовий науково-практичний досвід із цієї проблеми, науковці ТДАТУ удосконалили технологію і розробили принципово нове знаряддя для догляду за парами в посушливих ґрунтово-кліматичних умовах.

Аналіз отриманих результатів з цього питання практично повністю підтверджує справедливість попередньо сформульованих  наукових гіпотез. На підставі цього науковцями Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного розроблено технічну документацію на знаряддя для обробітку парів.

 

ЗМ_ТДАТУ-3ЗМ_ТДАТУ-1 - копияЗМ_ТДАТУ-1ЗМ_ТДАТУ-3 - копия