Дивертисментом власних спостережень, досліджень,    узагальнень медиків, психолога, вчителів «Джерела» став консиліум щодо адаптації та інтеграції п’ятикласників з ураженою слуховою функцією.

Стратегія взаємодії освітньо-реабілітаційних служб спеціального освітнього закладу в корекційно-розвивальному середовищі перехідного періоду з початкової ланки в середню характеризувалась ставленням до учнів як до активних суб’єктів медико-психолого-педагогічного супроводу.

Результатом всебічних досліджень фахівців стало створення єдиного алгоритму розвитку кожного п’ятикласника.  І, як наслідок, його впровадження – гнучке освітнє середовище, де пріоритетними  є єдність дій класного керівника з вчителями-предметниками та соціально-психологічною службою. Задля правильного окреслення траєкторії розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами була відпрацьована  програма  формування  освітніх компетенцій для учнів 5-го класу, яка враховувала:

  • ü специфіку проявів певних вікових особливостей;
  • ü зони найближчого й актуального розвитку;
  • ü опанування навчально-методичним інструментарієм: програмами, технологіями, методами тощо.

А головне – комфортні умови, які були створені та сприйняті дітьми, допоможуть їм бути щасливими, цінувати людське тепло, доброту, що сприятиме активному розвитку когнітивних, особистісно-емоційних та комунікативних сфер учня з вадами слуху в перехідному періоді.

консилиум 22консилиум 11