27‑29 березня 2024 року відбудеться головна подія освітньої сфери України – П’ятнадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2024» в режимі онлайн.

Організовує та провидить виставку Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим рівнем, змістовністю програми з найбільш актуальних питань модернізації сфери освіти, чисельністю учасників усіх ланок системи освіти є найбільш рейтинговою та широкомасштабною виставкою в Україні.

Мета виставки – згуртувати професійну спільноту педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників задля презентації професійних досягнень сучасних наукових розробок і педагогічних практик, обміну досвідом, пошуку дієвих рішень щодо розвитку освіти й науки в умовах глобалізаційних викликів, обговорення нагальних питань реформування освіти. Студентам, учням і їх батькам виставка надасть можливість отримання інформації щодо особливостей вступу, програм навчання, напрямів підготовки та спеціальностей, проходження практики, працевлаштування тощо.

Програмою виставки передбачено проведення в режимі онлайн науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, дискусійних панелей, тренінгів тощо з актуальних питань розвитку освіти за участю керівників, провідних фахівців і науковців МОН України, НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівників закладів освіти, педагогів-практиків, виробників і постачальників засобів навчання та обладнання, а також випускників, учнів, батьків і громадськості. Після проведення заходів доповідачам видається відповідний сертифікат.

Для закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Оргкомітет пропонує проведення онлайн-презентацій щодо особливостей вступу в 2024 році.

Учасник виставки подає Оргкомітету одну тему заходу для внесення до програми роботи. Пропозиції подаються до 27 лютого 2024 року включно на
e-mail: expo@vsvit.com.ua або 4984204@ukr.net (Додаток № 4). Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються.

Конкурси й нагороди для учасників виставки:

І. Рейтинговий виставковий конкурс із нагородженням лідерів Гран-Прі: «Вища освіта України», «Післядипломна освіта України», «Професійна (професійно-технічна) освіта України», «Міжнародна діяльність», «Інноваційна й наукова діяльність».

Учасникам рейтингового конкурсу – закладам вищої освіти Оргкомітет виставки представляє групи ранжування відповідно до ідентифікаційної класифікації:

– Класичні.

– Технічні.

– Технологічні, будівництва, транспорту.

– Педагогічні, гуманітарні, фізичного вихованні і спорту.

– Медичні.

– Аграрні.

– Економіки, фінансів, управління, підприємництва.

– Права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

– Військові.

– Приватні.

Учасникам рейтингового конкурсу – закладам професійної (професійно-технічної) освіти Оргкомітет виставки представляє групи ранжування за галузевим спрямуванням:

– Сфера послуг.

– Агропромисловий комплекс.

– Промисловість.

– Будівництво.

– Транспорт і зв’язок.

Умови участі в рейтинговому виставковому конкурсі.

Для участі в конкурсі учасник виставки до 27 лютого 2024 року включно надсилає в електронному вигляді заповнену форму № 1 (для ЗВО), № 2
(для ЗПО), № 3 (для ЗП(ПТ)О) двома однаковими файлами (один файл у форматі – .xls/.xlsx і другий файл у форматі pdf/ або jpg з підписом керівника й печаткою закладу освіти). Форми надсилаються одним листом на адресу: konkursy.szo2024@gmail.com, тема листа – назва конкурсу й скорочена назва учасника, наприклад, Рейтинг ЗВО_НТУ_ХПІ.

Форми заповнюються на підставі офіційних показників діяльності закладів освіти. Значення показників у формах мають відповідати даним щорічного звіту керівника, який розміщений на офіційному вебсайті закладу освіти. У випадку невідповідності заповнених даних, форми не розглядаються.

ІІ. Конкурс із тематичних номінацій із нагородженням переможців золотими, срібними й бронзовими медалями.

Перелік тематичних номінацій:

 1. Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інтеграції освіти України в європейський освітній простір.
 2. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога в умовах воєнного стану.
 3. Якісна професійна освіта – сталий розвиток української держави.
 4. STEM-освіта як засіб формування мотивації до науково-дослідницької та проєктної діяльності.
 5. Лідерство обдарованої особистості в умовах Нової української школи.
 6. Музейна педагогіка як засіб розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти.
 7. Педагогічні засоби подолання освітніх втрат і збереження якості освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.
 8. Формування і розвиток критичного мислення здобувачів освіти як невід’ємний компонент медіаграмотності.
 9. Безпечний освітній простір як чинник забезпечення якості освіти.
 10. Виховні константи утвердження української національної та громадянської ідентичності.
 11. Упровадження здоров’язбережувальної педагогіки в практику діяльності закладів освіти.
 12. Екологічна свідомість – шлях у майбутнє.
 13. Психолого-педагогічний і корекційно-розвивальний супровід дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах кризових викликів.
 14. Упровадження сучасних цифрових технологій, проєктів і програм для підвищення якості освіти і освітньої діяльності.

Умови участі в конкурсі з тематичних номінацій.

Для участі в конкурсі учасник виставки до 27 лютого 2024 року включно надсилає в електронному вигляді окремими файлами роботу (.doc/.dox) і лист на участь у конкурсу за відповідним зразком Оргкомітету одним електронним листом на адресу: konkursy.szo2024@gmail.com. Лист на участь у конкурсі надсилається двома файлами: pdf/ або jpg файли з підписом керівника й печаткою закладу освіти та Word файлом. Зміст листа на участь у конкурсі pdf/ або jpg файлами та Word файлу повинен бути однаковим. При відправці конкурсної роботи та листа необхідно зазначити номер мобільного телефону, ПІБ контактної особи.

Вимоги до текстового файлу роботи/додатків: подається державною мовою, обсяг – до 20 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Допустимий розмір файлу – 4 Мб (для текстової роботи та додатків до роботи). Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках у порядку згадування в тексті роботи. Імя файлу має містити нумерацію номінації та скорочену назву учасника конкурсу, наприклад, 8 номінація_ЛНУ ім. Т. Шевченка.

Вимоги до конкурсної роботи: відповідність темі номінації, структурований зміст, інноваційний досвід і його впровадження в освітній процес, практична значущість, достовірність інформації, дотримання академічної доброчесності, правил цитування та оформлення списку використаних джерел, публікації фото дітей. Текст роботи має бути без орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок.

Автори конкурсної роботи – переможці номінації удостоюються сертифікату. Інформація про авторів подається в листі на участь у конкурсу (ПІБ повністю, посада, назва закладу освіти, але не більше 3 осіб).

Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Оргкомітет розглядатиме лише роботи, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначений термін.

Інформація про переможців буде розміщена на офіційному вебсайті виставки в розділі «КОНКУРСИ» на покликанням:

http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/konkurs

Нагороди переможцям конкурсів, дипломи, сертифікати будуть надіслані учасникам виставки на поштову адресу.

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах виставки заклади вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійної (професійно-технічної) освіти, заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органи управління освітою (обласні, міські, районні, об’єднаних територіальних громад), інклюзивно-ресурсні центри, центри професійного розвитку педагогічних працівників.

З питань участі у виставці, конкурсах виставки, проведення заходів звертайтесь в Оргкомітет – Компанія «Виставковий Світ»,
тел.: +38 067 656 51 89, +38 067 721 49 46; e-mail: expo@vsvit.com.ua або 4984204@ukr.net

http://www.vsosvita.com.ua/

http://www.facebook.com/worldedu.exhibitions/