Сучасні педагоги  розуміють: бути гарним професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Професійна діяльність педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю різнобічних  знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. Сюди відносять і критичне мислення, яке забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням.

Самоосвітня діяльність педагогів школи “Джерело” полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб закладу освіти.

Педагоги кафедри природничо-математичних дисциплін КЗ “ЗСЗШІ “Джерело” задаються такими питаннями:

  • як зробити навчання більш продуктивним?
  • як «нагодувати» учнів програмовим матеріалом, щоб вони «їли» самостійно й з апетитом?
  • як підвищити мотивацію своїх вихованців до навчання?
  • як впроваджувати новітні методики в українську освіту?

Щоб відповісти на ці питання, творча група вчителів Бондаренко Л.М., Супрун М.В., Жовтяк Г.К., Шаповалова Н.Л., Іванова І.Л. опанували он-лайн курс «Критичне мислення для освітян».  Цей начальний курс розрахований на п’ять тижнів. Складається з 27 відеолекцій, презентацій та конспектів, після перегляду яких потрібно перевірити набуті знання за допомогою різноманітних інтерактивних завдань та тестів. Після  успішного завершення курсу  «Критичне мислення для освітян» педагоги отримали сертифікат з вказаною кількістю годин (30).

Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення підвищить методологічну підготовку вчителів закладу, сприятиме успішній викладацькій діяльності. Педагоги зможуть не тільки  самостійно  моделювати  емоції під час освітнього процесу, розробляти власні методики навчання, засновані на теорії розвитку критичного мислення, а й навчити цьому колег. А саме це і є основною місією сучасного вчителя.