Реформа загальноосвітньої школи, здійснювана в нашій країні має орієнтир: виховати компетентну й розвинену особистість, здатну до творчої продуктивної праці. А працювати по-справжньому творчо може лише та людина, яка в процесі оволодіння основами наук навчилася самостійно поповнювати свої знання, пристосовуючи їх до сучасного виробництва й вимог суспільства.

Протягом чотирьох років буде здійснюватися реалізація оновленого стандарту загальної середньої освіти, який передбачає розгортання навчально-виховного процесу на основі трьох визначальних підходів: компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого.

Діяльнісний підхід, направлений на організацію навчального процесу на забезпечення активної, особистісно значущої , усвідомленої освітньої діяльності учня, зміст якої полягає не тільки в засвоєнні певних знань, а й в формуванні особистості.

Особистісно зорієнтований підхід зумовлює спрямованість освітнього процесу на плідний розвиток особистості кожного школяра, розкриття його здібностей, виявлення і врахування його індивідуальних особливостей, нахилів і навчальних можливостей.

Кожен учень має можливість обрати конкурс, враховуючи свої інтереси та можливості.

Діти готуються до конкурсів заздалегідь, виконуючи додаткові завдання вчителя.

У школі-інтернаті “Джерело” велика увага приділяється участі дітей у різноманітних інтелектуальних  всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а саме: “Колосок”, “Кенгуру”, “Левеня”, “Олімпус”.Так, у 2015-2016 н.р. у конкурсах з предметів природничо-математичного циклу взяли участь понад 50учнів, а вже в 2016-2017 н.р. до учасників приєдналися й учні з вадами слуху; загальна кількість учасників конкурсів збільшилась майже до 70. Сподіваємося ,що наступного року не згасне вогонь бажань в серцях наших учнів щодо участі у конкурсах.