На сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Позашкільна освіта» від 29.12.2018 опубліковано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту».

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» має на меті удосконалити правове регулювання освітнього процесу в системі позашкільної освіти, а також створити умови рівного доступу до позашкільної освіти в регіонах.

Очікується, що реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» матиме позитивний вплив на розвиток та модернізацію позашкільної освіти на принципах компетентнісного підходу, доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів та їх батьків.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» підготовлено на – виконання абзацу першого підпункту 2 пункту 6 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту».

Проектом закону, зокрема, передбачено:

– уточнення термінології в системі позашкільної освіти;

– розширення змісту поняття системи позашкільної освіти;

– розмежовування основних завдань позашкільної освіти, основних засад державної політики та принципів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

– визначення повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо системи позашкільної освіти;

– встановлення системи забезпечення якості позашкільної освіти;

– деталізація особливостей трудових правовідносин в системі позашкільної освіти.

Законопроект виноситься на додаткове громадське обговорення після його доопрацювання.

Просимо Вас забезпечити участь підпорядкованих закладів освіти у громадському обговоренні, узагальнити та надати зауваження і пропозиції до законопроекту у електронному вигляді на електронні адреси Департаменту: osvita@zoda.gov.ua, churikova@ukr.net  у термін до 15 січня 2019 року.