Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ніколи не стояв осторонь проблем енергозбереження, тому вчителі природничо-математичних дисциплін розробили невеликий проект для учнів з теми «Енергозбереження – справа кожного».

Основною метою проекту є формування в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища, енергетично та екологічно грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів; розвиток стійкого пізнавального інтересу до ідей сучасної фізики при поясненні процесів та явищ у навколишньому світі; формування у школярів знань про екологічні проблеми регіону; залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.

Розпочали проект у жовтні 2017 року. А ось закінчення роботи планується у квітні 2018 року.

За час роботи в проекті зроблено немало:

– проведено тиждень енергозбереження (листопад, 9 та 10 клас);

– випуск газети (грудень, 5 та 6 клас);

– виставка малюнків (грудень, 7 та 8 класи);

– випуск відеоролика (січень, 12 клас учнів з особливими освітніми потребами).

Проект проводився за такими напрямками:

  1. Збереження тепла в будівлях.
  2. Економія водних ресурсів.
  3. Економія електроресурсів.
  4. Життя без сміття.

Учні вчилися знаходити інформацію в мережі Інтернет, намагалися зрозуміти способи економного та ефективного використання ресурсів, вчилися втілювати їх в життя, використовували набуті знання вдома. При роботі над проектом учні 5-7 класів усвідомили, що виключаючи світло там, де воно непотрібне, та використовуючи енергозберігаючі технології, можна зекономити власні кошти та зменшити негативний вплив на природу.

Учні 10 класу вчилися вести облік енергоносіїв та води в школі. Дізнавшись тарифну вартість, вони змогли обчислювати вартість спожитих ресурсів.

При роботі над проектом школярі не тільки розширювали свій світогляд, а й розвивали комунікативні навички, уміння працювати в групах і парах, здатність до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом. Сподіваємось, що після такого проекту підвищиться екологічна культура підлітків, буде сформовано свідоме ставлення до проблем економного енергоспоживання. Взагалі, такі проекти дозволяють здійснювати екологічне виховання учнів, розширювати їх світогляд з питань енергозбереження як важливого елемента в житті людини, сприяють активній участі підлітків у процесі пізнання.

IMG_0101IMG_0102IMG_0103IMG_0104IMG_0105