17 листопада 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив угоди про фінансування п’яти програм транскордонного та транснаціонального співробітництва, створивши правові підстави для приєднання України до політики згуртування Європейського Союзу щодо країн-сусідів, на період
2021-2027 років.

Участь України у відповідних програмах дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів, зокрема реалізовувати спільні проєкти з європейськими регіонами.

На території Запорізької області діють наразі 3 проєкти:

Дунайська регіональна програма Interreg:

Програма дозволить створити платформу для співпраці в стратегічних напрямах між усіма країнами-учасниками Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Територія, яку охоплює Програма, складається з 14 країн, які утворюють макрорегіон з найбільшою кількістю країн-учасниць серед усіх транснаціональних програм ЕС.

Прийом проєктних заявок триває до 29 березня 2024 року.   

Конкурсний проєкт відкрито для органів державної влади, некомерційних організацій, освітніх установ, дослідницьких організацій та інших зацікавлених сторін із Дунайського регіону. Проєкти мають бути зосереджені на одній з таких конкретних програмних цілей:

1) зеленіший, низьковуглецевий Дунайський регіон;

2) краще управління співпрацею в Дунайському регіоні;

3) більш соціальний Дунайський регіон.

Пріоритетна програмна ціль 3 – більш соціальний Дунайський регіон, дає можливість закладам освіти взяти участь у трьох напрямках:

  • доступні інклюзивні та ефективні ринки праці;
  • доступні та інклюзивні якісні послуги у галузі освіти, професійної підготовки та навчання протягом життя;
  • підвищення ролі культури та сталого туризму в економічному розвитку, соціальній інтеграції та соціальних інновацій.

Більше інформації про програму за посиланням:  https://www.interreg-danube.eu/.

Ознайомитися інформаційними бюлетенями програмної цілі 3 можна за посиланням: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-3-more-social-danube-region.

Ознайомитися зі стратегією Дунайської регіональної програми Interreg можна за посиланням: https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/57/308163bda79ccda051274d3b88d73ef978a8111d.pdf.

Interreg NEXT Басейн Чорного моря:

Програма спрямована на розвиток країн Чорноморського регіону, а саме: Румунію, Болгарію, Туреччину, Республіку Молдову, Грузію, Вірменію, Грецію та Україну (Миколаївську, Одеську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області (території, що знаходяться під контролем України). Проєкти у межах програми спрямовані на досягнення однієї з наступних цілей: розумний регіон; чистий регіон.

Більше інформації про програму за посиланням: https://blacksea-cbc.net/.

Interreg Europe 2021-2027:

Програма міжрегіонального співробітництва, що співфінансується Європейським Союзом, яка направлена на покращення управління співробітництвом.

Мета – допомогти місцевим, регіональним та національним органам влади по всій Європі розробляти та впроваджувати кращі політики, посилювати спроможність суб’єктів, вдосконалювати наявні інструменти для протидії викликам. Програма створює середовище та можливості для обміну рішеннями з питань регіонального розвитку.