З 12 по 18 травня 2020 року, на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради проходить VI Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Конференція проводиться з нагоди святкування Дня науки в Україні, й є головним науковим заходом Запорізького регіону, що висвітлює результати наукової, науково-дослідницької, інноваційної діяльності в освітній галузі.

Конференція проводиться у співпраці з міжнародними партнерами The LEGO Foundation (Королівство Данія), ФАТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахській області (Петропавлівськ, Казахстан), а також вітчизняними науковими інституціями: Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

У Конференції беруть участь 580 науковців, викладачів, керівників закладів освіти, методистів, педагогів з усіх регіонів України, а також з Королівства Данії, Республіки Казахстан, Словацької Республіки тощо.

У ході роботи Конференції обговорюються найактуальніші питання, що висвітлюють актуальні проблеми освіти за 9 тематичними напрямами, а саме:  розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів у контексті Нової української школи; підготовки вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання; розвитку професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної суспільно-гуманітарної освіти; нового формату менеджменту освіти та психології; природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи; неперервної освіти як чинника розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства; стратегій, напрямів, шляхів впровадження цифровізації освіти; дошкільної освіти як простору для розвитку «дошкільної зрілості» дитини; інклюзивної освіти та культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу.

У межах Конференції заплановано проведення спільного з The LEGO Foundation (Королівство Данія) вебінару «Діяльнісний підхід в освіті України сьогодні: думки про головне».

А також заплановано проведення 13 наукових онлайн заходів за актуальною проблематикою, а саме:

  • Онлайн мозковий штурм «Мотивація як важливий чинник неперервного професійного розвитку педагогічного працівника»;
  • Онлайн семінар «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи» (спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»);
  • Форсайт-сесія: «Компетентнісний підхід в дошкільній освіті – проєктування майбутнього людини» (спільно з Лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кафедрою теорії і методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікації КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР, ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»);
  • Панельна дискусія «Проблеми розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи» (спільно із Державною службою якості освіти у Запорізькій області);
  • Web презентація проєкту «Навчаємо української: простір цифрових  можливостей – до п’ятиріччя діяльності проєкту» (спільно з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Відділ навчання української мови та літератури);
  • Круглий стіл «Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного вдосконалення педагогів»;
  • Круглий стіл «Проблеми впровадження формувального оцінювання в початковій школі»;
  • Вебінар «Цифрове громадянство»;
  • Едьютон-вебінар «Медіація у закладах освіти Запорізького регіону»;
  • Вебінар «Управлінська діяльність керівника: стратегічне планування освітнього простору» (спільно з Державною службою якості освіти у Запорізькій області, Запорізькою обласною громадською організацією «Флоренс»).

18 травня 2020 року Конференція завершить свою роботу прийняттям спільної Резолюції.

Інформація про Конференцію розміщена на сайті https://ele.zp.ua/conference/.