Карантинні заходи в Україні продовжуються  і вимагають від педагогів пошуку нових форм і методів навчання. Ефективними у цій царині є уроки «просто неба», або їх іще називають пленерними. На таких уроках школярі вчаться бачити, слухати і розуміти навколишній світ та вміти застосовувати набуті знання на практиці. Проведення пленерного уроку є досить ефективним способом для розвитку критичного мислення, уяви, розширення світогляду.

Педагоги «Джерела» ефективно використовують у своїй роботі найрізноманітніші форми пленерних уроків.

На пленерних уроках з біології у 7 класі при вивченні тем: «Збільшувальні прилади» та «Жилкування листків» діти змогли побачити не лише те, що вони вивчають, а й спілкуючись з живою природою, спробувати різні шляхи вирішення заданої проблеми; учні 8 класу створювали проєкт «Цікавий світ тварин» у вигляді схем-малюнків, де кожен згадав особливості будови різних класів тварин. Це сприяло формуванню їх креативності, глобального мислення, розвитку пізнавальної, інформаційної та комунікативної компетентностей.

На таких уроках під відкритим небом можна вдало пов`язати теорію з практикою та реальним життям. Так,  на уроці математики учні 7 класу креслили трикутники, визначали їх частини, шукали геометричні фігури в природі.

На пленерних уроках також підвищується активність учнів, а в результаті покращується  якість запам`ятовування і відтворення досліджуваного матеріалу. Так, під час проведення уроку з  хімії, щоб систематизувати та узагальнити  знання із застосуванням алгоритму  розв`язування задач, учні використовували  не ручки та зошити, а крейду і шкільне подвір`я.

Природа дає зрозуміти, що до всього можна доторкнутися та дослідити. Учні 5 класу на уроках природознавства збирали та порівнювали насіння різних рослин. І саме таке організоване спостереження та виконання завдань на лоні природи допомогло вихованцям краще відчути навколишній світ.

Тож ми маємо пам’ятати настанови відомого педагога-новатора В.О.Сухомлинського: «Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу, як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, бо робить її багатшою, багатограннішою» і користуватися усіма благами, які дає нам природа.

 

д9д10IMG_20200918_115215Головна