За підтримки Міністерства освіти і науки України, за ініціативи Інституту педагогіки НАПН України, КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  з метою популяризації ідей особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання, обміну інноваційним педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів, сприяння розвиткові творчого потенціалу в підготовці до дієвої участі у Фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок – 2019» з 20 по 22 червня 2019 року у Львові  проходила «Літня школа філолога-ОЗОНівця-2019».

Метою масштабного проекту стало визначення кола актуальних питань, пов’язаних з особистісно зорієнтованим навчанням, проблемою становлення суб’єктності учня-читача та забезпечення психологічної і фахової готовності вчителя до роботи в умовах діалогової взаємодії в епоху інформаційних технологій. Фестиваль згармонізував роботу науковців та вчителів-практиків: в рамках цього проекту кожен учасник отримує можливість відвідати уроки, взяти участь у їх обговоренні, запропонувати свої знахідки для перегляду та професійного коментаря, познайомитися з новинками педагогічної преси.
До Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти приїхало більше сімдесяти учителів з 12 областей України.

Запорізький край представляла вчитель української мови Січового колегіуму  Чеховська Людмила.

Питання, які  обговорювалися, передбачали живий, предметний діалог фахівців на різні теми: напрямки реалізації засадничих ідей особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання, психолого-педагогічні технології забезпечення особистісного розвитку дитини, учень та вчитель як суб’єкти навчальної діяльності й особистісного розвитку, методика проведення нестандартного уроку, аналіз художнього тексту.

У свій час відомий американський педагог Джон Дьюї, розвиваючи ідею розвитку особистості в процесі активного навчання, назвав дитину “сонцем, вихідною точкою і кінцем усього”. Він підкреслював, що “особистість і характер важливіші шкільних предметів. Метою має бути не знання чи обізнаність, а виявлення особистості”… Тож суб’єкт-суб’єктні стосунки в особистісному навчанні передбачають, образно кажучи, друге сонце – учителя.