Відповідно до Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, затвердженої Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX (далі – Антикорупційна стратегія) одним із принципів антикорупційної політики є формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії, з-поміж іншого, передбачає розробку та адаптацію навчальних курсів для педагогічних працівників з теми антикорупції та доброчесності, їх включення до  програм підвищення кваліфікації.

Враховуючи те, що нетерпимість до будь-яких проявів недоброчесної поведінки є одним з пріоритетів державної політики у сфері освіти, та усвідомлюючи важливу роль освіти в процесі формування нульової толерантності до корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції розробило онлайн-курс для педагогів «Навчати(ся): що розповісти про доброчесність на уроці». Курс містить сім тем, які надають слухачам загальне уявлення про поняття корупції, її негативні наслідки, поняття доброчесності та інструментарій для роботи з учнівством із зазначених тем.

Ознайомитися з курсом можна на платформі study.nazk за посиланням: https://study.nazk.gov.ua/courses/course-v1:NAZK+osv004+2023-07/about/. Просимо використовувати зазначений онлайн-курс та матеріали до нього в  процесі підвищення кваліфікації вчителів, позакласній роботі, під час  вивчення основ правознавства, громадянської освіти тощо.

Електронна адреса для довідок:  l.slyva@nazk.gov.ua