На кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» Тарвійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного впроваджено нову експериментальну лабораторну роботу: «Аналіз поживності раціонів для перепелів на відгодівлі». Вона проводиться в навчально-науковій лабораторії з утримання та розведення перепелів порід Фараон та Техаський бройлер.

Студенти спеціальності «Агроінженерія» під час виконання цієї лабораторної роботи вивчають впроваджену технологію утримання перепелів, розраховують три типи раціону на вміст поживних речовин за допомогою персональної програми «Калькулятор Ptica», середньодобовий приріст в кожній дослідній групі та роблять висновки про оптимальну кормову суміш з врахуванням її вартості і конверсії корму.

Основними завданнями таких лабораторних занять є: поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних умінь і навичок soft skills, аналізу та узагальнення; опанування техніки; нагромадження первинного досвіду організації виробництва та оволодіння технікою управління ним тощо.

Лабораторні заняття не лише закріплюють теоретичні знання, а й дають змогу здобувачу вищої освіти глибоко вивчати механізм застосування цих знань, оволодівати важливим для фахівця умінням інтелектуального проникнення у ті природно-технічні або виробничі процеси, які досліджують на лабораторному занятті. Під впливом цієї форми занять у студентів часто виникають нові ідеї наукового і технічного характеру, які використовуються у курсових, кваліфікаційних, дипломних роботах. Лабораторні заняття значною мірою забезпечують відпрацювання умінь і навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах виробництва.

vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-9vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-1vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-2vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-3vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-4vprovadzhennja-novoji-l.r.-analiz-pozhyvnosti-racioniv-dlja-perepeliv-na-vidhodivli-5