Стан доставки навчальної літератури до закладів загальної середньої літератури відображений у додатках.

 

312