У контексті нашого сьогодення, звертаючись до тем навчання та виховання дітей  з особливими потребами, які стали головним орієнтиром і критерієм подальшого освітнього поступу «Джерела», фахово, на науковому підґрунті, 9 січня 2019 року відбувся педагогічний семінар в школі-інтернаті.

Чому саме питання кваліфікаційних характеристик дітей з особливими освітніми потребами стало наразі актуальним? Тому що, по-перше, освітяни «Джерела» стоять на перехресних стежках реформування освітнього закладу. По-друге, вже сьогодні важливо визначити для кожного учня з ООП траєкторію індивідуального розвитку, досконало підібрати методичні прийоми, які впливають на рівень розвитку особи з психофізичними вадами.

Як відомо, педагогічні семінари в школі-інтернаті – це завжди надійне джерело інформації, творче поле для спілкування з однодумцями та опонентами. Тож, кожний із команди доповідачів з глибинним знанням охарактеризував окремі категорії дітей з особливими потребами, а потім всі разом акумулювали свої думки в тому, що кожна дитина – індивідуальність, яка має право на своє місце в цьому світі та має пройти свій власний шлях  до щастя. І надзвичайно важливо кожній дитині з психо-фізичними вадами на цьому шляху зустріти педагогів-майстрів, які визнають існування власного алгоритму розвитку дітей з особливими потребами, які зможуть пристосувати загальний курикулум до потенційних можливостей кожної особистості.

федоровафото 1фото 3фото 4фото 7Головна