Місцезнаходження Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти»: 71116, Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Європейська, буд. 80, тел. (06153) 2 02 61.

Основні напрями діяльності:

1) здійснення первинної професійної підготовки робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення;

2) організація освітнього процесу, вибір форм та методів навчання;

3) навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність.

Інформацію про основні напрямки діяльності Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти» також розміщено на офіційному веб-сайті https://www.bcpto.zp.ua.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту (на рівні спеціаліста або магістра), стаж педагогічної роботи та роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному закладі, не менше трьох років, а також організаторські здібності та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти»  Сороченко О.В.;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

5) біографічну довідку (резюме);

6) конкурсну пропозицію, представлену у вигляді презентації обсягом не менше 10 слайдів, що містить перспективний план розвитку  закладу професійної (професійно-технічної) освіти (стратегію розвитку) на 5 років;

7) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються  до 17.05.2019.

Документи надсилати на адресу: Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 69107, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 603, 601.

Довідки за телефонами:  224 64 53, 239 01 59.