Згідно з постановою Верховної Ради України  «Про присудження Премії Верховної  Ради України молодим ученим за 2021 рік» премію Верховної ради України присуджено кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» Петрищеву Артему Станіславовичу.

Петрищев Артем Станіславович працює в НУ «Запорізька політехніка» з 2008 року (на той час – Запорізький національний технічний університет). Має науково-педагогічний стаж роботи в НУ «Запорізька політехніка» більше 13 років.

Кандидат технічних наук з 2014 року.

Присвоєно звання доцента кафедри охорони праці і навколишнього середовища з 2018 року.

Результати наукової роботи відображені у друкованих працях та відомі широкій науковій спільноті з публікацій у багатьох авторитетних виданнях і в достатній мірі апробовані на вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях.

Має більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі наукові праці, що опубліковані у вітчизняних фахових та міжнародних виданнях, з яких 22 праці включено до науко-метричних баз Scopus та Web of Science.

Індекс SCOPUS (індекс Гірша) дорівнює 5, що свідчить про затребуваність наукових праць та високий рівень їх цитування.

За час науково-педагогічної роботи було прийнято участь у багатьох науково-дослідницьких роботах, в тому числі в якості виконавця в тематичних планах наукових досліджень за кафедральними держбюджетними темами.