Необхідно звернутися до закладу освіти, в якому Ви навчалися й отримати документ про освіту. Крім цього, від імені заявника може звертатися законний представник.

Особи, які здобули загальну середню освіту в закладах освіти на тимчасово окупованих територіях України, закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть звернутися із заявою до будь-якого ЗЗСО відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (чи законного представника).

Особа звертається з електронним запитом edbo.gov.ua (ДП «Інфоресурс») та отримує виписку на електронну пошту з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО). Цю виписку замовник надає закладу освіти та наступні документи:

 1. Оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким освітнім закладом, та про визнання його недійсним.
 2. Письмову заяву на ім’я керівника закладу освіти, в якій зазначити причину, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва закладу освіти та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката.
 3. Підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Картки Документа (квитанцію). 

  Заклад освіти надає відділу освіти у трьох примірниках:

  • копію картки первинного документа (за наявності);
  • лист-клопотання з поясненням причин, чому не може бути надана копія картки первинного документа у разі її відсутності;
  • копію заяви власника про виготовлення дубліката;
  • підтвердження на замовлення дубліката;
  • довідку про закінчення заявником закладу освіти;
  • завірену власником копію першої сторінки паспорта заявника;
  • у разі зміни прізвища/статі – копію свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу/копію документа органу реєстрації актів громадянського стану про зміну статі;
  • завірену копію сторінок книги обліку і видачі документів про здобуття загальної середньої освіти та обліку додатків до них, срібних і золотих медалей, на яких зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання заявником картки документа, та титульної сторінки книги (журналу);
  • копії документів про реорганізацію/зміну назви закладу освіти, якщо такі зміни відбулись з моменту видачі оригіналу документа, завірені директором закладу, або архівну довідку;
  • копію квитанції про оплату послуг з виготовлення дубліката документа;
  • копію оголошення у друкованих засобах масової інформації, завірену директором закладу;
  • копію наказу про виготовлення дубліката, завірену директором закладу.

  Відділ освіти надає комунальній установі «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Запорізької обласної ради, у двох примірниках:

  • підтвердження замовлення відділу освіти на виготовлення дубліката;
  • підтвердження закладу освіти на замовлення дубліката;
  • завірену копію сторінок книги обліку і видачі документів про здобуття загальної середньої освіти та обліку додатків до них, срібних і золотих медалей на яких зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою картки документа, та титульної сторінки книги (журналу) у разі відсутності завіреної копії картки втраченого документа;
  • довідку про закінчення заявником закладу освіти;
  • для випускників, які закінчили навчання та отримали документи про освіту до 2000 року (для документів про освіту, виготовлених поліграфічним способом) – завірену керівником закладу освіти копію документа про освіту іншого випускника, виданого того ж року, що й заявнику;
  • у разі потреби – завірену власником копію документа, що засвідчує особу.

   

  У підтвердженні замовлення на виготовлення дубліката вказується прізвище, ім’я та по батькові заявника, дата народження, рік закінчення закладу освіти згідно з копією (ксерокопією) картки чи копією книги видачі документів про освіту, серія та номер втраченого документа, номер документа, що засвідчує особу, дата вручення картки документа, яка відповідає фактичній даті вручення дубліката, назва закладу освіти на момент закінчення його заявником, назва закладу освіти, який замовляє дублікат, підстава для виготовлення дубліката (дата і номер наказу керівника закладу про виготовлення та видачу дубліката).

  Підтвердження замовлення закладу освіти на виготовлення дубліката документа про освіту підписує керівник закладу освіти, який на момент вручення дубліката є офіційно призначений та інформація про якого занесена до Реєстру.

  При отриманні замовлення на виготовлення дубліката дані замовлення звіряються з даними про особу, що містяться в централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України.

  Відомості про видачу дубліката Картки заносяться до книги обліку виданих карток документів закладу освіти із зазначенням серії і номера документа та слова «Дублікат». У книзі обліку видачі карток документів у відповідній графі про видачу первинного документа робиться відмітка про видані дублікати.

  Відповідальність за замовлення та видачу дублікатів карток документів, правильність оформлення необхідної документації несе керівник закладу освіти. 

  КОНТАКТНІ ОСОБИ комунальної установи «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Запорізької обласної ради:

  Директор Бус Людмила Сергіївна (0661032106, 0984218032).

  Заступник головного бухгалтера Затонських Ірина Володимирівна (0934700628): відповідальна особа  приймає відповідні документи від відділів освіти області.

  Головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи  Налапша Оксана Володимирівна (nalov@ukr.net):  консультування з питань оформлення дубліката документа про загальну середню освіту.